Alt Yapı Hizmetleri

Alt yapı denildiğinde kanalizasyon hatları,  gaz boru hatları, metro hatları, atık su, yağmursuyu hatları aklımıza gelmektedir. Ancak yeryüzünde gördüğümüz üst yapılardan fazlası yerin altında inşa edilmektedir alt yapı kelimesinin manasına gelince alt yapı geniş sektörleri kapsar telefon, elektrik, su,  doğal gaz, fiber kablolar, metrolar, su depoları  dolayısıyla üst yapıyı destekleyecek  yeryüzünde görünen üst yapıdan daha fazlası alt yapı yapımında görünmektedir. Alt yapı üst yapıyı destekleyen faktörlerden oluşmaktadır.

Alt yapı olmayan yerleşkelerde sorunlar ve olumsuz şartlar çok yüksektir bu durum mecburi göçe bile kitleleri yönlendirir. Alt yapı önemini biraz açacak olur isek nüfusun yoğun olan bölgelerinde alt yapı yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar ve altyapının gereklilikleri göz önüne alındığında, kanalizasyon  atık su içme suyu gibi hayati önem taşıyan mecburiyetler  kaçınılmazdır.

Alt yapı şehirlerin kirini temizler  ve üst yapıya  hizmet eder. Altyapıya sahip olmayan hiçbir üst yapı yada şehirleşmiş bölgeler olumsuz yönde insan  sağlığına zarar vermektedir. Alt yapısı olmayan alanlar çevre kirliliğini de  getirmektedir.

Yıllardır var olan alt yapı kanalizasyon hatları da belli bir zaman içerisinde buda 30 ila 35 yıl gibi bir zaman dan sonra alt yapı hizmetini ömrünü bitirir. Ülkeler altyapısının ömrünü uzata bilmek için kanalizasyon temizlik ve kanalizasyon görüntü sistemleri ile noktasal kazılarla teknolojiden yararlanır. Alt yapıda revize işlemler gerçekleştirirler .

Ülkemizde alt yapı sorunu yoktur şehirlerde alt yapı tamamen sağlanmış ve köylerimizin alt yapısı yapılmaya başlanmış köylerimizde belli  bir ölçüde azalmıştır.

Alt yapı sürekli bakım ve onarımla geliştirilir güçlendirilir. Yetersiz olan altyapının ölçüsü büyütülür ve büyük çapa çevrilerek yoğun atık su kontrol altına alınır ve altyapı kuvvetlendirilir. Böylelikle alt yapıda sağanak yağış ve tıkanma gibi durumlarda binalara atık su geri basması önlenmiş olur.

Hambel İnşaat alt yapı kanalizasyon yapım işlerinde profesyonel ekip ve makine parkuru ile, Altyapı imalat bakım ve onarım yenileme çalışmalarını tam teşekküllü sağlamaktadır. Kuruluşundan itibaren köprüler, viyadükler, alt ve üst geçitler, akedükler, petrol ve gaz boru hatları şebekeleri, su isale hatları, karayolları ve demir yolları tünelleri, su iletim, derivasyon ve kuvvet tünelleri, deniz ve nehir altı tünelleri, atık su tünelleri, metro tünelleri, kanalizasyon şebekeleri, yağmursuyu şebekeleri, İçme suyu şebekleri, mikro tünel ve boru itme işleri, sulama ve drenaj tesisleri, regülatörler, bentler rezervuarlar, akarsu düzenleme işleri, nehir ıslahı işleri, taşkın koruma tesisleri, sel kapanları, arıtma tesisleri yapım işleri, dere ıslahı, dolgu barajlar, beton barajlar, kemer baraj ve göletler, dekapaj işleri, peyzaj sahaları tanzim işleri, spor ve rekreasyon alanları saha tanzim işleri, yüzey ve platform işleri, tarımsal altyapı arazi toplulaştırma yapım işleri, tarla içi geliştirme yapım işleri, kıyı koruma tahkimat deniz dolguları ve mahmuz işleri, deniz altı boru hatları, deniz içi tüp geçitler, deniz deşarjı yapımı, demir yolları, füniküler raylı taşıma sistemleri, metro yapım inşası, yatay delgi, boru itme, tünel teknolojisi, kazısız teknoloji palplanş, şaftlar, iksalı kazı, terfi merkezleri, her ölçüde atık su ve içme suyu hatları inşası, taahhüt hizmetleri vermektedir.

Alt yapıyı önemseyin çünkü alt yapı demek medeniyet demektir.