Dere Islahı Yapımı

Dere ıslahı yapımı inşası gerekliliği, Türkiye’nin coğrafi yapısı engebeli akarsuların bol oluşu, üç tarafı denizlerle çevrili oluşundan İklim şartlarından dolayı sağanak yağışın yoğunluğu etkenlerden kaynaklanmaktadır. Diğer ülkelere oranla dere ıslahı yapımı daha zordur ve daha fazla gereklidir. Dere ıslahı çalışmaları ülkemizde ve dünyada yüzyıllardır devam eden süreklilik arz eden. Yapım işidir. Islah kelimesinin anlamı: Düzeltmek, iyileştirmek, daha iyi duruma getirmek, daha verimli olması. Anlamını taşımaktadır. Geçmiş zamanlarda el işçiliği ve hayvan gücüyle oluşturulmuş dere ıslahları kendi döneminde çözüm ve yeterli olmuşsa da şu anki zaman ise dünya sorunları arasında dere ıslahı önemli bir etken olmuştur sel, taşkın felaketleri, salgın hastalıklar, hava kirliliği gibi olumsuz durumların önlenmesi adına dere ıslahı yapımı günümüzde hızla inşa edilmesi için teknoloji, makine, bilimle birleştirilmiş ve dere ıslahı yapımı işleri hızlandırılmıştır. Ülkemizde, önceleri dere ıslahı çalışmaları akar suyun iki etrafına kayalar dizilerek gerçekleştirilirdi, güçlendirme yapılırdı. Zamanla bu yapılar sağanak yağış ve akarsu akım hızına yenik düşmüş ve çökmeler tıkanmalar yer değiştirmeler meydana gelmiştir. Teknoloji, makine ve bilime dayalı çalışmalar neticesinde derelerin makine gücüyle akar yolları derinleştirilmiş ve yüksek tepelerin etrafında oluşan su birikintilerine yol verilmesi sağlanmıştır, Dere ıslahı bu şekilde genişletilmiştir. Ancak günümüzde nüfusun artması ve kentleşme yoğunlaşması dere yataklarındaki yapılaşmalar derelerin ıslahında zorluklar meydana getirmiştir. Taşmalar ve sel felaketlerinin önüne geçilememiştir. Bu nedenle dere ıslahını su akarlarının iki tarafına büyük kayalar konarak güçlendirme yapılmıştır. Netice itibari ile dere ıslahı yapımı kesin çözüm olmayarak akarsular ve yağmurların m2 başına yoğun yağışı sebebi ile birçoğu çökmüş onarım ve ıslah edilmiş dereler zarar görüp etkisini ve faydasını yitirmiştir.

Derelerin ıslah edilmesi insan ve çevre için büyük önem arz etmektedir. Atık su yağmur suyu ile karışması insan sağlığını tehdit etmektedir. Türkiye’de dere ıslahı çalışmaları yerinde dökme beton ve demir ile güçlendirmeye yenilenmeye başlanmıştır. Ancak bu yapım şeklindeki dere ıslahı çalışması maliyet açısından pahalı olması nedeni ile Türkiye’de tam anlamıyla her yerde sağlanamamıştır. Bu nedenle dere ıslahı yapımı işi konusu üzerine, birçok belediye, altyapı bakanlıkları, devlet su işleri, çevre ve şehircilik bakanlıkları su ve kanalizasyon daireleri çalışmalar gerçekleştirmiştir. Dere ıslahı yapımı gereken alanları belirlemişlerdir. Çed raporları olası gerekli tüm raporlar dere ıslahı çalışması imalatı yapılması için hazırlanmıştır. Verilerin hepsi tek merkezde toplanmış ve yakın vade kısa vade uzun vade aşamaları belirlenerek dere ıslahı yapım çalışmaları programa alınmıştır. Tüm kurumlara genelge yayınlanmıştır. Bu doğrultuda dere ıslahı çalışmalarında kullanılacak, dere ıslahı yapımını hızlandıracak prefabrik hafif taşınabilir beton yapı üretimine geçilmesiyle, İSTON kurumu ilk olarak dere ıslahı çalışmalarının maliyeti düşürülmüştür. Başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde dere ıslah çalışmaları yapımına eş zamanlı başlanılmış ve sel baskınlarının önüne geçilmek hedeflenmiştir. Günümüz teknolojisinden yararlanarak dere ıslahı yapımı imalatı ülkemize büyük fayda sağlamıştır. Ancak dere ıslahı imalatı yapılması gereken uzunluğun yetersiz olması. Bu nedenle ülkemizin kurumları koordinasyonu sağlamış dere ıslahı yapımı için plana aldığı dere ıslahı projelerini sırasıyla başlayarak dere ıslah yapımı çalışmaları imalatlarını devam ettirmektedir. Yerleşkelerin olduğu alanlarda atıl kalmış dereler ıslah edilmeye başlanmasıyla yerleşkeler modern bir görünüm kazanmaya başlamış ve çevrelerinde parklar yeşil alanlar oluşturulmuştur. Dere ıslahı çalışmaları yapımı faydaları ekolojik sistemi korumakta insana zarar verecek atık su yağmur suyunun karışımını önlemektedir. Dere ıslahı sonrası dereler temiz bir şekilde denize veya arıtma tesislerine yönlendirilerek denizlerimizin korunması amaçlanmıştır. Dere ıslahı nedir? dere ıslahı akarsuların yer altı sularının ve yağmur suyunun akış yönlerinin belirlenmesi adına sel ve taşkın riski olan alanlara insan ve makine müdahalesine, dere ıslahı yapımı işi denir. Dere ıslahı suyun akışını, sel ve su birikintisine sebep olmayacak şekilde tıkanıklık olan yerlerin temizlenmesine prefabrik betonla yükseltilmesine periyodik temizlenmesine akarının sürekli oluşuna dere ıslahı yapım işleri denir.

Hambel inşaat Dere ıslahı ve yapımın da sınıfın da en iyisidir.