Alt Yapı

Alt Yapı


Project Description

Hambel inşaat, altyapı çalışmalarını tam teşekküllü sağlamaktadır. Kuruluşundan itibaren köprüler, viyadükler, alt ve üst geçitler, akedükler, petrol ve gaz boru hattı, su isale hatları, karayolları ve demir yolları tünelleri, su iletim, derivasyon ve kuvvet tünelleri, deniz ve nehir altı tünelleri, atık su tünelleri, metro tünelleri, kanalizasyon şebekeleri, yağmursuyu şebekeleri, İçme suyu şebekleri, mikro tünel ve boru itme işleri, sulama ve drenaj tesisleri, regülatörler, bentler, rezervuarlar, akarsu düzenleme işleri, nehir ıslahı işleri, taşkın koruma tesisleri, sel kapanları, arıtma tesisleri yapım işleri, dere ıslahı, dolgu barajlar, beton barajlar, kemer baraj ve göletler, dekapaj işleri, peyzaj sahaları tanzim işleri, spor ve rekreasyon alanları saha tanzim işleri, yüzey ve platform işleri, tarımsal altyapı arazi toplulaştırma yapım işleri, tarla içi geliştirme yapım işleri, kıyı koruma tahkimat deniz dolguları ve mahmuz işleri, deniz altı boru hatları, deniz içi tüp geçitler, deniz deşarjı yapımı, demir yolları, füniküler raylı taşıma sistemleri, metro yapım inşası, palplanş, şaftlar, iksalı kazı, terfi merkezleri, her ölçüde atık su ve içme suyu hatları inşası, taahhüt hizmetleri vermektedir.